محتوای آموزشی دوره تاب آوری در خانواده ویژه مشاوران:    جلسات 1-5    جلسات6-10 

بسته هدایت شغلی

دستورالعمل اجرايي مشاوره هدايت شغلي

مفاهیم نظری و عملی در مشاوره

محتوای آموزش دوره اخلاق حرفه ای از دیدگاه علمی- اسلامی

محتوای آموزشی دوره مشاغل-آینده تا افق 2030 :  قسمت1   قسمت2

محتوای آموزشی دوره خلاصه تحولات بازار کار ایران 1398