تفاهمنامه های تحت پیگیری دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی و کارشناسان مسئول پیگیری

 

عنوان تفاهمنامه

کارشناس مسئول پیگیری

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

خانم فروزان ثامنی

سازمان صنایع دفاع

خانم فرزانه معظمی گودرزی

ستاد قاچاق کالا و ارز

آقای فرشاد مجیدفر

سازمان حفاظت محيط زيست

خانم سمیه طالبی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانم فروزان ثامنی

شرکت خودروسازی سایپا

آقای حسین فرضی

شرکت مدیران خودرو

آقای علی حسین زاده

سازمان نظام مهندسی ساختمان

آقای فرشاد مجیدفر

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (تفاهم نامه CNG)

خانم معصومه عطاءاله

شرکت ایران خودرو

آقای حسین فرضی

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن سبک اتو کلاو شده در ایران

آقای منصور علیزاده

انجمن صنفی CNG کشور

خانم معصومه عطاءاله

میهن یدک

آقای عزیزی

شرکت ملی گاز

خانم ایمانی

کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آقای طوسی

انجمن پناهندگان دانمارک

آقای طوسی

سازمان امور پناهندگی نروژی

آقای طوسی

سازمان ریلیف اینترنشنال

آقای طوسی

شرکت آترینا

آقای طرخان

اتاق بازرگانی ایران و آلمان

آقای طرخان

اتاق بازرگانی ایران

آقای طرخان

شرکت سینا(توسکا)

آقای طرخان

اتاق بازرگانی ایران، موسسه SBH و سازمان آموزش فنی و حرفه ای

آقای طرخان

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار  
شبکه آزمایشگاهی راهبردی  

 

برگشت به صفحه اول