شعار سال
سه شنبه 04 مهر 1402

شیوه نامه ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای مراکز نمونه سال 1401 نامه

-----------------------------------------------------------------

گزارش تحلیلی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی سال 98 و 99

-------------------------------------------------------------------------------

نامه معاونت آموزش در خصوص اعتبارسنجی سال 1400نرم افزار اعتبارسنجی

 

دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه با سازمان مدیران و متخصصین ایران -- بخش دولتی --- آموزشگاه های آزاد

فایل ها

سایر پیوندها
تنظیمات قالب