شعار سال
شنبه 13 خرداد 1402
چيدمان كارگاههاي آموزشي رشته هاي کشاورزی
  1. پرورش دهنده قارچ صدفی        فهرست تجهیرات      چیدمان
  2. پرورش دهنده زنبور عسل         فهرست تجهیزات      چیدمان
  3. پرورش دهنده قارچ دکمه ای     فهرست تجهیزات      چیدمان
  4. کشتکار گلخانه های خاکی        فهرست تجهیزات      چیدمان

فایل ها

boss
66583504
تنظیمات قالب