شعار سال
پنجشنبه 10 خرداد 1403
چيدمان كارگاههاي آموزشي رشته هاي صنعت
 1. تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 2     فهرست تجهیزات     چیدمان
 2. تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 1     فهرست تجهیزات     چیدمان
 3. درودگری درجه 2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 4. تراشکاری درجه2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 5. الکترونیک صنعتی 2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 6. جوشکاری E3        فهرست تجهیزات     چیدمان کارگاه       اتاقک کپسول
 7. لوله کش گاز خانگی و تجاری     فهرست تجهیزات     چیدمان
 8. PLC درجه2        فهرست تجهیزات       چیدمان
 9. آرماتوربند درجه1   فهرست تجهیزات       چیدمان
 10. برق صنعتی درجه2 فهرست تجهیزات       چیدمان
 11. تعمیرکار برق خودرو درجه2      فهرست تجهیزات       چیدمان
 12. تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی    فهرست تجهیزات       چیدمان
 13. لوله كش ونصاب وسايل بهداشتي    فهرست تجهیزات       چیدمان
 14. سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید   فهرست تجهیزات   چیدمان
 15. تعمیرکار آبگرمکن دیواری    فهرست تجهیزات    چیدمان
 16. درودگری درجه 1     فهرست تجهیزات       چیدمان
 17. درب و پنجره ساز دو جداره UPVC       فهرست تجهیزات       چیدمان
 18. تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی      فهرست تجهیزات        چیدمان
 19. سرویس و نگهداری خودرو    فهرست تجهیزات     چیدمان
 20. تعمیرکار برق خودرو درجه یک    فهرست تجهیزات   چیدمان
 21. تعمیرکار موتورسیکلت درجه2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 22. تعمیرکار موتورسیکلت درجه1   فهرست تجهیزات     چیدمان
 23. تعميركار تلفن همراه      فهرست تجهیزات   چیدمان
چيدمان كارگاههاي آموزشي رشته هاي صنعت
 1. تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 2     فهرست تجهیزات     چیدمان
 2. تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه 1     فهرست تجهیزات     چیدمان
 3. درودگری درجه 2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 4. تراشکاری درجه2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 5. الکترونیک صنعتی 2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 6. جوشکاری E3        فهرست تجهیزات     چیدمان کارگاه       اتاقک کپسول
 7. لوله کش گاز خانگی و تجاری     فهرست تجهیزات     چیدمان
 8. PLC درجه2        فهرست تجهیزات       چیدمان
 9. آرماتوربند درجه1   فهرست تجهیزات       چیدمان
 10. برق صنعتی درجه2 فهرست تجهیزات       چیدمان
 11. تعمیرکار برق خودرو درجه2      فهرست تجهیزات       چیدمان
 12. تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی    فهرست تجهیزات       چیدمان
 13. لوله كش ونصاب وسايل بهداشتي    فهرست تجهیزات       چیدمان
 14. سیستم سوخت رسانی انژکتور پراید   فهرست تجهیزات   چیدمان
 15. تعمیرکار آبگرمکن دیواری    فهرست تجهیزات    چیدمان
 16. درودگری درجه 1     فهرست تجهیزات       چیدمان
 17. درب و پنجره ساز دو جداره UPVC       فهرست تجهیزات       چیدمان
 18. تعمیرکار وسایل گازسوز خانگی      فهرست تجهیزات        چیدمان
 19. سرویس و نگهداری خودرو    فهرست تجهیزات     چیدمان
 20. تعمیرکار برق خودرو درجه یک    فهرست تجهیزات   چیدمان
 21. تعمیرکار موتورسیکلت درجه2    فهرست تجهیزات     چیدمان
 22. تعمیرکار موتورسیکلت درجه1   فهرست تجهیزات     چیدمان
 23. تعميركار تلفن همراه      فهرست تجهیزات   چیدمان

فایل ها

سایر پیوندها
تنظیمات قالب