شعار سال
پنجشنبه 10 خرداد 1403

محتوای مفاهیم عملی و نظری در مشاوره آخرین ویرایش- 1401_1.pdf

مشاغل در افق 2030 بخش اول.pdf

مشاغل در افق 2030 بخش دوم.pdf

 جلسه اول-خود آگاهی بخش اول و تکالیف.pdf

جلسه دوم -خود آگاهی بخش دوم و تکالیف.pdf

اخلاق حرفه ای نهایی- بهسازی 17 دی 98.pdf

جزوه تست شخصیت شناسی نئو(NEO).pdf

آزمون ها و سلامت روانSCL90.rar

بسته هدایت شغلی.rar

 

 

**************************************************

مشاوره و راهنمایی در اسلام 

 

استلزامات_مهارت_آموزی_در_مشاغل_آینده - دکتر حسینی نیا

--------------------------------------------------

پاورپوینت سند حرفه - استانداردهای آموزشی مبتنی بر شایستگی

------------------------

محتوای آموزشی مشاغل و مهارت های آینده (واکاوی فرصت های شغلی در اقتصاد جدید)

مفاهیم نظری و عملی در مشاوره

--------------------------------

محتوای آموزشی دوره تاب آوری در خانواده ویژه مشاوران:    جلسات 1-5    جلسات6-10 

بسته هدایت شغلی

دستورالعمل اجرایی مشاوره هدایت شغلی

محتوای آموزش دوره اخلاق حرفه ای از دیدگاه علمی- اسلامی

محتوای آموزشی دوره مشاغل-آینده تا افق 2030 :  قسمت1   قسمت2

محتوای آموزشی دوره خلاصه تحولات بازار کار ایران 1398

فایل ها

سایر پیوندها
تنظیمات قالب